Vydávání stanovisek k existenci sítí a ke stavbě NEplynárenského zařízení

Jakým způsobem mohu podat žádost o stanovisko k neplynárenské stavbě?
1. elektronicky (e-mailem, internetovou aplikací, kterou najdete zde)
2. osobně (na pracovišti Operativní správy sítí).
3. poštou (GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 687 02, Brno.
Formulář naleznete zde. V případě požadavku o stanovisko k velmi vysokotlakým plynovodům (VVTL plynovodům) se prosím obraťte na společnost Net4Gas.

Do kdy bude moje žádost vyřízena?
Do 30 kalendářních dnů od data doručení.

Jaké doklady je třeba doložit k žádosti o vydání stanoviska k projektové přípravě neplynárenské stavby?
Řádně vyplněnou žádost a situaci z katastrální mapy s vyznačením zájmového území.

Jaké doklady je třeba doložit k žádosti o vydání stanoviska k územnímu nebo stavebnímu řízení?
Řádně vyplněnou žádost a projektovou dokumentaci neplynárenské stavby.

Jakou platnost má vydané stanovisko k neplynárenskému zařízení?
Standardně 24 měsíců od data vydání. U stanovisek k haváriím je to 5 dní od data vydání. Konkrétní platnost je vždy uvedena v příslušném stanovisku.

Proč není na mapě vydané katastrálním úřadem zakreslené plynárenské zařízení (plynovody, přípojky)?
V katastrální mapě nejsou zakreslovány inženýrské sítě. Mapa slouží k jiným účelům.

V zájmovém území se nachází plynárenská zařízení ve správě společnosti jiného provozovatele distribuční soustavy (např. Pražské Plynárenské nebo E-on) potřebuji i stanovisko innogy?
Záleží na požadavku stavebního úřadu, od jakých správců sítí vyžaduje stanovisko.

Je možno umístit a realizovat stavbu v bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení?
V souladu s § 69, odst. 3, zák. 458/2000 Sb. v platném znění, pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví, bezpečnosti nebo zdraví osob lze v bezpečnostním pásmu realizovat stavby pouze s písemným souhlasem a na základě podmínek stanovených provozovatelem.

Kde je možné požádat o průběhy vašich sítí v digitální podobě?
Digitální data poskytuje oddělení dokumentace sítí. Kontakty a žádost jsou uvedeny zde.

Kdo provede vytyčení plynárenského zařízení? 
O vytyčení lze požádat písemně, (kontakt najdete v Kontaktním systému, formulář naleznete zde), nebo vyplněním žádosti pomocí on-line aplikace na internetu. Příslušný zaměstnanec innogy Vás bude následně kontaktovat.

Jakým způsobem innogy doručí žadateli vydané stanovisko k neplynárenskému zařízení?
Stanovisko lze zaslat žadateli elektronicky, poštou, nebo si jej může žadatel vyzvednout osobně na pracovišti Operativní správy sítí. Formu převzetí stanoviska si žadatel volí při podání žádosti.

Lze prodloužit platnost stanoviska?
Ne. Platnost stanoviska prodloužit nelze. Lze vydat nové stanovisko na základě nové žádosti.

Kdo vyřizuje žádosti o stanovisko k neplynárenským stavbám na konkrétní obec?
Konkrétní odpovědné zaměstnance vyhledáte v Kontaktním systému po zadání příslušné obce.

Kde opět zjistím kód pro stažení stanoviska k neplynárenské stavbě z internetového portálu?
Kód vám sdělí na Zákaznické lince tel.: 840 11 33 55.

Musí být vyplněna plná moc v žádosti?
Pokud je v žádosti stavebník rozdílný od žadatele, musí být vyplněna plná moc nebo doložena plná moc (postačí neověřená plná moc).


nahoru