Dokumentace sítí

Geodetická směrnice
ZDE je umístěn předpis platný pro vyhotovení veškeré geodetické dokumentace plynárenského zařízení (aktualizovaná verze k 1.1.2015), jehož provozovatelem bude distribuční společnost RWE GasNet, s.r.o. Případné připomínky nebo dotazy odesílejte na e-mailovou adresu libuse.bazantova@rwe.cz.

Postup předání geodetické dokumentace plynárenského zařízení platný od 1.1.2015, stejně jako další detaily související s novým způsobem zpracování elektronického originálu geodetické dokumentace, jsou popsány ZDE.

Poskytování informací o poloze plynárenského zařízení

  • Žádost o stanovisko k existenci plynárenských zařízení – stanovisko včetně situačního zákresu ve formátu pdf (nahrazuje poskytování situačních zákresů v ostatních rastrových formátech JPG, BMP apod.
  • Žádosti o vektorová data
    • Podklady pro odbornou veřejnost – projektanti, geodeti
    • Podklady pro orgány státní správy - ÚAP (Vyhláška č.500/2006Sb.)

Tyto žádosti zadávejte prostřednictvím webového portálu RWE
http://www.rwe-distribuce.cz/cs/distribuce-plynu-online/

Vektorová data pro dodavatele staveb RWE GasNet, s.r.o. se poskytují prostřednictvím uživatelského selfservisu
https://www.rwe-distribuce.cz/cs/evis/index/zovd

Struktura poskytovaných vektorových dat je zde
http://www.rwe-distribuce.cz/cs/vysvetlivky-k-predavanym-datum/

Zpracování projektové dokumentace plánovaných staveb plynárenského zařízení
ZDE je umístěn předpis platný pro vyhotovení veškeré digitální projektové dokumentace plynárenského zařízení (aktualizovaná verze k 1.1.2015), jehož provozovatelem je RWE GasNet, s.r.o. Případné připomínky nebo dotazy odesílejte na e-mailovou adresu marcel.zahorsky@rwe.cz.

Zde naleznete instruktážní video pro nastavení požadovaných pracovních jednotek v MicroStation 8.


nahoru