Pro média

Společnost má celorepublikovou působnost, sídlí v Brně a samostatně podniká od 1. 1. 2008. Společnost GridServices, s.r.o., zajišťuje provoz a údržbu plynárenských sítí, regulačních stanic a zajišťuje správu plynoměrů a dalších měřících zařízení.nahoru