O společnosti GridServices

Hlavním posláním společnosti GridServices, s.r.o., je zajištění efektivního provozu plynárenských sítí v innogy CZ, spolehlivých dodávek zemního plynu odběratelům, vysoké bezpečnosti provozu plynárenských zařízení, ochrana zdraví, osob a majetku a ochrana životního prostředí.

V souvislosti se změnou názvu společností skupiny innogy (dříve RWE) dostala nové jméno i společnost GridServices (dříve RWE Distribuční služby). I přes odlišnou vizuální podobu zůstává GridServices i nadále členem skupiny innogy.

Ukázat více Ukázat méně

nahoru