Politika bezpečnosti práce a ochrany zdraví

Ve společnosti GridServices, považujeme bezpečnost a ochranu zdraví při práci za klíčovou hodnotu, která musí být vzata v úvahu při jakékoliv naší činnosti a při každém našem rozhodnutí. Naším cílem je, aby každý zaměstnanec odcházel domů stejně zdravý, jaký byl při příchodu do práce.

Plné znění politiky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci


nahoru