Poslání společnosti

rwe_ds_contentpage_o_nas_VISUAL.jpg

Hlavním posláním společnosti GridServices, s.r.o., je:

  • zajištění efektivního provozu plynárenských sítí provozovatle distribuční soustavy, společnosti GasNet
  • zajištění spolehlivých dodávek zemního plynu odběratelům
  • zajištění vysoké bezpečnosti provozu plynárenských zařízení
  • ochrana zdraví, osob a majetku
  • ochrana životního prostředí

nahoru