Historie

Vývoj odorizačních stanic byl zahájen v roce 1985 v  Plynoprojektu Praha, který byl koncernovou účelovou organizací pro vývoj, konstrukci a výrobu technologických zařízení pro československé plynárenství. Jeho oddělení v Brně se úspěšně zabývalo vývojem a výrobou např. svařovacích zařízení na potrubí z LPE, stlačovacích zařízení na potrubí z plastů, zařízení pro bezrýhové ukládání potrubí, membránových a plunžrových dávkovacích čerpadel, zařízení pro odorizaci topných plynů, jednotek pro nástřik metanolu u podzemních zásobníků plynu a dalších zařízení pro plynárenství. Po začlenění  Plynoprojektu do RWE Distribuční služby v roce 2012 bylo středisko zařazeno jako Odbor odorizačních stanic. V roce 2016 byla společnost přejmenována na GridServices, s.r.o. Je součástí skupiny innogy.


nahoru