Vývoj

Na základě zadání zákazníka a následného technickoekonomického zhodnocení konkrétního projektu pracujeme na vývoji, výrobě prototypů a testování nových nebo inovovaných produktů pro plynárenství. Příkladem je vývoj zařízení pro mobilní zásobování CNG s tlakovými lahvemi z kompozitních materiálů, které je již úspěšně využíváno v provozu. Spolupracovali jsme také na vývoji zařízení pro odsávání sondážních otvorů při lokalizaci úniku plynu.

Neustále pracujeme na inovacích námi vyráběných zařízení, kterými dosahujeme modernizace a zlepšení jejich efektivity. Inovace nám mnohdy umožňují usnadnit obsluhu a údržbu našich zařízení v provozu. Lze uvést např. doplnění odorizačního systému variantně o mikroprůtokoměr, který zaznamenává skutečné jednotlivé dávky odorantu, nebo inovace membrány dávkovacího čerpadla za cílem dosažení její vyšší životnosti.


Odsávací vozík


nahoru