Odbor odorizačních stanic

Vývoj odorizačních stanic byl zahájen v roce 1985 v  Plynoprojektu Praha, který byl koncernovou účelovou organizací pro vývoj, konstrukci a výrobu technologických zařízení pro československé plynárenství. Jeho oddělení v Brně se úspěšně zabývalo vývojem a výrobou např. svařovacích zařízení na potrubí z LPE, stlačovacích zařízení na potrubí z plastů, zařízení pro bezrýhové ukládání potrubí, membránových a plunžrových dávkovacích čerpadel, zařízení pro odorizaci topných plynů, jednotek pro nástřik metanolu u podzemních zásobníků plynu a dalších zařízení pro plynárenství. Po začlenění  Plynoprojektu dříve do RWE Distribuční služby, dnes GridServices, bylo středisko zařazeno jako „Odbor odorizačních stanic“.

V současné době odbor vyrábí a dodává:

 • Membránová dávkovací čerpadla DC 06 o výkonu 0, 6 l/hod. pro nástřik odorantu
 • Membránová dávkovací čerpadla DC 041 o výkonu 2,28 l/hod. pro nástřik odorantu a metanolu
 • Plunžrová vysokotlaká čerpadla o výkonu 12,5 l/hod. pro nástřik metanolu a etanolu
 • Odorizační stanice
 • Jednotky pro nástřik metanolu a etanolu pro podzemní zásobníky plynu
 • Zařízení pro  bezrýhové horizontální ukládání potrubí PZ 65 a PZ 200 včetně příslušenství.
 • Stlačovací přípravky na LPE potrubí
 • Detekční navrtávací vozíky NZ 1 pro lokalizaci úniku plynu

Dále provádí:

 • Servis a kalibraci zařízení pro svařování potrubí z LPE typ HSS 90225 a TSP 2590
 • Servis a opravy odorizačních stanic pro GridServices, s.r.o., JMP DS, s.r.o., Pražskou plynárenskou, a.s., E.ON Česká republika, s.r.o., ČEPRO, a.s. a LAMA GAS & OIL s.r.o. V provozu je 96 odorizačních stanic.
 • Servis a opravy jednotek pro nástřik metanolu a etanolu u provozních sond podzemních zásobníků plynu pro společnost innogy Gas Storage, s.r.o. V provozu je celkem 213 jednotek u podzemních zásobníků plynu Dolní Dunajovice, Tvrdonice, Štramberk a Třanovice.
 • U odorizačních stanic i jednotek pro nástřik metanolu zajišťuje úpravy a inovace podle nově vydávaných norem a předpisů.

Kontaktní osoby:
Bc. Jiří Kacafírek, jiri.kacafirek@innogy.com, T +420 495 563 215
Mgr. Markéta Jurčáková, marketa.jurcakova@innogy.com, T +420 532 227 864

ODETTA  Odorizační a dávkovací systém

 Typ stanice  Dávkovací čerpadlo  Řídicí jednotka
   DC 06  DC 041  VT 1 P  OD 4  OD 4 MH  MH 06
 MOS 5  x      x    
 MOS 6  x      x    
 MOS 7  x  x    x    
 AN 1 - 2  x  x    x    
 AN C 1 - 2  x  x    x    
 B 1 - 2222    x    x    
 MH 03    x      x  
 MH 06      x    x  x

Produktový katalog ke stažení ZDE

 

Odorizační stanice

Odorizační stanice MOS 5
Odorizační stanice MOS 5 je dodávána v kovové nerezové skříni. Je vybavena dávkovacím čerpadlem DC 06 s kontrolním snímačem dávky, zásobní nádrží 80 l se záchytnou jímkou 100 l, kapalinovým uzávěrem a adsorbérem s aktivním uhlím pro zachycování zápachu odorantu, optickým stavoznakem pro kontrolu nastavení dávky, kontinuálním měřením množství odorantu v zásobní nádrži, vstřikovacím zařízením se zpětnými ventily a bezúkapovým zařízením pro přečerpávání odorantu z přepravních sudů 200 l pomocí dusíku.
Pro ovládání odorizační stanice slouží řídící jednotka OD 4, která může být umístěna přímo na skříni odorizační stanice, nebo v místnosti měření a regulace regulační stanice.

Technické parametry:
Max. odorizované množství                      50 000 Nm3/hod 
při koncentraci odorantu                          12 mg/Nm3
Rozměry (d x š x v)                                  950 x 700 x 1900 mmOdorizační stanice MOS 6

Odorizační stanice MOS 6 v provedení bez kovové nerezové skříně je určena k umístění do vnitřních prostor. Je vybavena dávkovacím čerpadlem DC 06 s kontrolním snímačem dávky, zásobní nádrží 80 l se záchytnou jímkou 100 l, kapalinovým uzávěrem a adsorbérem s aktivním uhlím pro zachycování zápachu odorantu, optickým stavoznakem pro kontrolu nastavení dávky, kontinuálním měřením množství odorantu v zásobní nádrži, řídící jednotkou, vstřikovacím zařízením se zpětnými ventily a fritovými filtry.
Pro ovládání odorizační stanice slouží řídící jednotka OD 4. Umisťuje se v místnosti měření a regulace, nebo pod stříškou na vnější stěně objektu, v prostředí bez nebezpečí výbuchu.

Technické parametry:
Max. odorizované množství plynu                         50 000 Nm3/hod 
Při koncentraci odorantu                                      12 mg/Nm3
Rozměry (d x š x v)                                              900 x 650 x 1300 mm

Odorizační stanice MOS 7

Mobilní odorizační stanice MOS 7 se dodává v provedení bez kovové skříně a je určena k mobilnímu použití dle provozních potřeb. Je vybavena dávkovacím čerpadlem DC 041 s kontrolním snímačem dávky, zásobní nádrží 50 l se záchytnou jímkou 80 l, kapalinovým uzávěrem a adsorbérem s aktivním uhlím pro zachycování zápachu odorantu, optickým stavoznakem pro kontrolu nastavení dávky, řídící jednotkou a vstřikovacím zařízením se zpětnými ventily a fritovými filtry.
Součástí dodávky je bezúkapové zařízení pro přečerpávání odorantu z přepravních sudů 200 l pomocí dusíku
Řídící jednotka OD 4 je umístěna na mobilním stojanu.
Stanici lze přepravovat na přívěsném vozíku za osobním automobilem.

Technické parametry:
Max. odorizované množství                               100 000 Nm3/hod
Při koncentraci odorantu                                   12 mg/Nm3
Rozměry (d x š x v)                                           950 x 700 x 1300 m 

Odorizační stanice COS AN, COS C

Odorizační stanice COS se dodává v provedení COS AN s nerezovou skříní, nebo COS C bez nerezové skříně s možností umístění v budově. Odorizační stanice může být osazena jedním, nebo dvěma dávkovacími čerpadly DC 041 s kontrolními snímači dávky, fritovými filtry sání, zásobní nádrží 250 l se záchytnou jímkou 300 l, řídící jednotkou, kontinuálním hladinoměrem pro měření množství odorantu v zásobní nádrži, kapalinovým uzávěrem a adsorbérem s aktivním uhlím pro zachycování zápachu odorantu, optickým stavoznakem pro kontrolu nastavení dávky odorantu a vstřikovacím zařízením se zpětnými ventily a fritovými filtry.
Součástí dodávky je bezúkapové zařízení pro přečerpávání odorantu z 200 l přepravních sudů přetlakem dusíku.
Řídící jednotka OD 4 se umisťuje u typu AN na skříni stanice, u typu C v prostoru bez nebezpečí výbuchu hořlavých plynů a par.
Odorizační stanice je dodávána ve variantách:
- COS AN 1  – provedení s jedním dávkovacím čerpadlem pro jeden výstup
- COS AN 2  – provedení s dvěma dávkovacími čerpadly v tandemovém zapojení pro jeden výstup
- COS AN 11 – provedení s dvěma dávkovacími čerpadly, pro dva výstupy
- COS C 1 – provedení s jedním dávkovacím čerpadlem pro jeden výstup
- COS C 2 – provedení s dvěma dávkovacími čerpadly v tandemovém zapojení pro jeden výstup
- COS C 11 – provedení s dvěma dávkovacími čerpadly, pro dva výstupy
Řídící jednotky OD 4 se umisťují u typu AN obvykle na skříni stanice, u typu C v prostoru bez nebezpečí výbuchu hořlavých plynů a par.
Stanice typu COS AN může být pro zvýšení zásoby odorantu na 500 litrů doplněna další zásobní nádrží o objemu 250 l, v podobné skříni. Zásobní nádrže jsou pak vzájemně propojeny.

Technické parametry:
Max. odorizované množství                           100 000 Nm3/hod (podle počtu čerpadel)
Při koncentraci odorantu                               12  mg/Nm3
Rozměry (d x š x v)                                       1620 x 700 x 2200 mmOdorizační stanice COS B 2

Odorizační stanice COS B je vybavena dávkovacími čerpadly DC 041 s kontrolními snímači dávky, zásobní nádrží 900 l se záchytnou jímkou 1000 l, kapalinovým uzávěrem a adsorbérem s aktivním uhlím pro zachycování zápachu odorantu, odvětráním s protiexplozivní pojistkou, optickým stavoznakem pro kontrolu nastavení dávky, kontinuálním měřením množství odorantu v zásobní nádrži, řídící jednotkou a vstřikovacím zařízením se zpětnými ventily a fritovými filtry,
Součástí dodávky je bezúkapové zařízení pro přečerpávání odorantu z 200 l přepravních sudů pomocí přetlaku dusíku.
Stanice je určena k umístění do vnitřních prostorů, obvykle do zvláštní místnosti v budově regulační stanice nebo do prefabrikovaného domku.
Řídící jednotka typ OD 4 se umisťuje v místnosti měření a regulace, nebo pod stříškou na vnější stěně objektu, v prostředí bez nebezpečí výbuchu.

Odorizační stanice je dodávána ve variantách, dle provozní potřeby:
COS B 2 – stanice vybavená tandemem 2 dávkovacích čerpadel pro jeden výstup
COS B 21 – stanice vybavená tandemem 2 dávkovacích čerpadel pro jeden výstup a jedním čerpadlem pro druhý výstup
COS B 22 – stanice vybavená tandemem 2 dávkovacích čerpadel pro jeden výstup a tandemem 2 dávkovacích čerpadel pro druhý výstup
COS B 221 – stanice vybavená tandemem 2 dávkovacích čerpadel pro jeden výstup, tandemem 2 dávkovacích čerpadel pro druhý výstup a jedním čerpadlem pro třetí výstup
COS B 222 – stanice vybavená tandemem 2 dávkovacích čerpadel pro jeden výstup, tandemem 2 dávkovacích čerpadel pro druhý výstup a tandemem 2 dávkovacích čerpadel pro třetí výstup

Technické parametry:
Max. odorizované množství                           200 000 Nm3/hod/tandem 2 čerpadel
při koncentraci odorantu                                12 mg/Nm3
Rozměry (d x š x v)                                       1980 x 1270 x 1800 mm

 

Dávkovací čerpadla a řídící jednotka pro odorizační stanice

Dávkovací čerpadlo DC 041

Membránové elektromagnetické čerpadlo DC 041 je určeno pro dávkování nízkoviskozních kapalin. Speciální použití je pro dávkování odorantu, etanolu nebo metanolu do plynového potrubí. Je certifikováno pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par.

Technické parametry:
Max. dávkované množství                          2 280 cm3/hod
Max. tlak                                                   6,4 MPa
Max. frekvence zdvihu                               1,2
Přesnost dávkování                                    5%
Příkon                                                        0,75 kVA
Napájení                                                    230 V DC / 4,4 A
ATEX                                                        FTZÚ 03 ATEX 0286X Ex II 2G Ex e IIA T4 Gb Ex II 2G c IIA T4
Ovládání                                                    řídící jednotka OD 4
Hmotnost                                                  33 kg
Rozměry (d x š x v)                                   450 x 170 x 190 mmDávkovací čerpadlo DC 06

Membránové elektromagnetické čerpadlo DC 06 pro dávkování nízkoviskozních kapalin. Speciální použití je pro dávkování odorantu do plynového potrubí. Je certifikováno pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par.

Max. tlak                                               6,4 MPa
Max. dávkované množství                      0,6 dm3/hod
Max. frekvence zdvihu                           0,8
Přesnost dávkování                                5%
Příkon                                                   0,46 kVA
Napájecí napětí                                     230 V DC / 2 A
ATEX                                                   FTZÚ 05 ATEX 0169 Ex II 2G Ex e IIA T4 Gb Ex II 2G c IIA T4
Krytí                                                     IP 65
Hmotnost                                              14,5 kg
Rozměry (d x š x v)                               340x110x170
Řídící jednotka                                      OD 04Řídící jednotka OD 4

Řídící jednotka OD 4 je určena pro ovládání dávkovacích čerpadel DC 041 a DC 06 a pro ovládání všech typů odorizačních stanic.
Umožňuje místní i dálkové nastavení požadovaného dávkování, přenos informací o provozu odorizační stanice včetně signalizace poruch a informaci o zásobě media v zásobní nádrži. OD 4 umožňuje zapojení dvou čerpadel DC 041 do tzv. tandemového zapojení, kdy čerpadla dávají do jednoho výstupu dvojnásobný výkon. Umisťuje se přímo na boku skříně odorizační stanice nebo kdekoliv v  prostoru bez nebezpečí výbuchu hořlavých plynů a par.

 

Jednotky pro nástřik metanolu a etanolu

Nástřiková jednotka MH 06

Slouží k nástřiku metanolu nebo etanolu do plynového potrubí během těžby nebo vtláčení plynu do podzemních zásobníků plynu, čímž se zabrání tuhnutí vodních par a uhlohydrátů při nízkých teplotách. Je vyrobena, včetně záchytné jímky a zastřešení, z korozivzdorné oceli a určena k umístění přímo k produkční sondě, bez nároků na stavební úpravy.
Je osazena dávkovacím čerpadlem VT 1P 25, které umožňuje nástřik až 12,5 litrů za hodinu do tlaku až 25 MPa . Čerpadlo je na výstupu vybaveno snímáním dávky, tlakoměrem, pojistným ventilem a na produkčním kříži vstřikovacím zařízením.
Zásobní nádrž je vystrojena odvětráním s protiexplozivní pojistkou, obtokovým stavoznakem a kontinuelním měřením hladiny.  Pro plnění z autocisterny je možno plnicí hrdlo osadit  bezúkapovou spojkou.
Pro místní a dálkové ovládání a regulaci a kontrolu nástřiku slouží řídící jednotka MH 06.
Pro nástřik do více blízkých produkčních sond lze jednotku osadit až třemi dávkovacími čerpadly.
Na snímku je jednotka, osazená jedním dávkovacím čerpadlem.

Technické údaje:
Rozměry mm (d x š x v)                           3000 x 1600 x 2150
Objem zásobní nádrže                              900 l
Objem záchytné jímky                              1200 l

Nástřiková jednotka MH 03

Slouží k nástřiku metanolu nebo etanolu do plynového potrubí během těžby nebo vtláčení plynu do podzemních zásobníků plynu, čímž se zabraňuje tuhnutí vodních par a uhlohydrátů při nízkých teplotách následkem změny tlaku.
Zásobní nádrž i záchytná jímka jsou vyrobeny z korozivzdorné oceli. Jednotka je bez zastřešení a je určena k umístění do domku s technologií produkční sondy.
Jednotka je osazena dávkovacím čerpadlem DC 041 v provedení DC 041 MH, které umožňuje nástřik až 2,28 litru za hodinu do tlaku až 6,4 MPa, Čerpadlo je na výstupu vybaveno snímáním dávky a dvěma vstřikovacími zařízeními, pro možnost nástřiku před a za regulátorem tlaku.
Zásobní nádrž je vystrojena optickým stavoznakem pro nastavení a kontrolu dávky čerpadla, odvětráním s protiexplozivní pojistkou, obtokovým stavoznakem a kontinuálním nebo limitním měřením hladiny. Pro plnění z autocisterny je možno plnicí hrdlo osadit bezúkapovou spojkou.
Pro místní a dálkové ovládání a regulaci a kontrolu nástřiku slouží řídící jednotka OD 4, v provedení OD 4 MH.
Pro nástřik do více blízkých produkčních sond lze jednotku osadit až třemi dávkovacími čerpadly.
Na snímku je jednotka, osazená třemi dávkovacími čerpadly.

Technické údaje:
Rozměry (d x š x v)                               1980 x 1270 x 1800
Objem nádrže                                        900 l
Záchytná jímka                                      1200 l

 

Dávkovací čerpadlo a řídící jednotky pro nástřikové jednotky metanolu a etanolu

Vysokotlaké dávkovací čerpadlo VT 1P 25

Čerpadlo je určeno pro dávkování nízkoviskozních kapalin pod vysokým tlakem do 25 MPa. Speciální použití je dávkování etanolu nebo metanolu do plynového potrubí. Čerpadlo je plunžrové, pohon zajišťuje elektromotor. Čerpadlo je v provedení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - Zóna 2.
Pro ovládání čerpadla lze dodat řídící jednotku MH 06, která řídí dávkování v rozmezí od 0,4 do 12,5 l/hod. po 0,1 litru změnou prodlevy mezi jednotlivými dávkami.

Technické parametry dávkovacího čerpadla VT 1P 25:
Max. tlak                                          25 MPa
Dávkované množství                         12,5 dm3/hod
Přesnost dávkování                           5%
ATEX                                               FTZÚ 03 ATEX 0160X Ex II 3G IIB T 3
Krytí                                                 IP 65
Napájecí napětí                                 3 x 400 V 50 Hz
Příkon                                               0,55 kVA
Rozměry mm (d x š x v)                     400 x 380 x 460
Hmotnost                                           28 kg
Řídící jednotka                                   MH 06

 

Řídící jednotka MH 06

Řídící jednotka MH 06 je určena pro místní i dálkové ovládání jednotek pro nástřik metanolu s dávkovacími čerpadly VT 1P 25. Umožňuje nastavení požadovaného dávkování, přenos informací o provozu jednotky včetně signalizace poruch a informací o zásobě media v zásobní nádrži.
Umisťuje se v prostoru bez nebezpečí výbuchu hořlavých plynů a par.Řídící jednotka OD 4 MH

Řídící jednotka OD 4 MH je určena pro ovládání jednotek pro nástřik metanolu s dávkovacími čerpadly DC 041 MH.
Umožňuje místní i dálkové nastavení požadovaného dávkování, přenos informací o provozu jednotky včetně signalizace poruch a informaci o zásobě media v zásobní nádrži. Umisťuje se v prostoru bez nebezpečí výbuchu hořlavých plynů a par.

 

Ostatní zařízení

Zařízení pro  bezrýhové horizontální ukládání potrubí PZ 65 a PZ 200

Propichovací zařízení PZ-200/PZ-65 umožňuje bezrýhové horizontální ukládání potrubí, kabelů a podobných technologií propichováním zeminy. Při této technologii nedochází k odebírání zeminy, nýbrž k jejímu zhutňování při vytváření otvoru nástrojem vtlačovaným do zeminy. Po provedení základního propichu (65 mm) lze při zpětném vytahování tyčí otvor v zemině zvětšit a zároveň i vtáhnout do otvoru potrubí.
Technologie propichování zeminy je použitelná v plastických a stlačitelných zeminách. Nelze ji aplikovat v horninách.

Technické parametry:
Délka                                                    700x505x400 mm
Pracovní zdvih                                       400 mm
Výška osy propichu                              120 mm
Jmenovitý průměr základního propichu   65 mm
Délka hydraulických hadic                     5 000 mm
Hmotnost                                              75kg/110 kg

Výkonové charakteristiky: 
Max. provozní tlak hydraulického obvodu     20 MPa
Tlačná síla při max. tlaku                               124,6 kN /250 kN
Max. průtok prac. kapaliny                           5 l/minNavrtávací zařízení pro lokalizaci úniku plynu NZ1

Jedná se o komplexní „mobilní stanici“ sloužící k vrtání sondážních otvorů pro potřeby lokalizace úniku plynu ve vozovkách a dalších zpevněných površích. Jednotlivé pohonné jednotky vozíku lze využít i samostatně, jako například elektrocentrálu, kompresor nebo samotné vrtací kladivo.

Technické parametry:
Max. vrtací hloubka                                600mm – dle daného vrtáku
Max. přítlak                                            0,05 MPa
Výkon                                                    dle dodávané centrály
Rozměry (d x š x v)                                 900 x 700 x 1200 mm
Hmotnost                                                150 kg

Stlačovací zařízení na LPE potrubí STOP 2590

Stlačovací zařízení STOP 2590 je mechanické zařízení umožňující dočasné zastavení průtoku plynu v plynovodech a přípojkách z PE za účelem provedení nutných oprav. Odstavení potrubí se provede jeho stlačením.
Pro obnovení průtoku plynu se využívá viskoelastických vlastností materiálu potrubí a pomocí zaokrouhlovacího přípravku se potrubí dostatečně zkalibruje.

Technické parametry:
Rozměr uzavíraných PE trubek SDR:
Ø 25, 32, 40, 50, 63, 90 mm 
SDR 11 a SDR 17,6 
Rozměry  

 • stlačovací přípravek:   290 x 70 x 350 mm
 • zaokrouhlovací přípravek:  280 x 240 x 80 mm

Hmotnost 

 • stlačovací přípravek:  7,3 kg
 • zaokrouhlovací přípravek:  2,9 kg

Odbor odorizačních stanic - dokumenty ke stažení


nahoru