Průkaz energetické náročnosti budovy

Nejen v oblasti plynárenských zařízení a činností s tím souvisejících, ale i v posuzování energetických náročností budov si klademe za cíl být pro vás významným partnerem, který vám tuto cestu usnadní.
Nabízíme vám zpracování průkazu energetické náročnosti budovy, ať už z povinností, které vyplývají přímo ze zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, či pro vaši vlastní potřebu, a tedy i možnost snížení energetické náročnosti budovy na základě doporučení našeho energetického specialisty.


Kdo průkaz potřebuje?

Povinnost zajistit si průkaz energetické náročnosti budov mají:

  • stavitelé a vlastníci všech novostaveb (od roku 2013),
  • pronajímatelé a prodávající nemovitostí či jejich ucelených částí (od roku 2016 to platí i při novém pronájmu jednotlivého bytu či nebytové jednotky),
  • bez průkazu se rovněž neobejdete, pokud u budovy renovujete více než 25 % obálky, tzn. výměna oken, dveří, zateplení, nová střecha apod.

Nechat si zpracovat nový průkaz je výhodné:

  • pokud se chcete dozvědět, jak hospodárná je vaše nemovitost a zjistit možnosti snížení nákladů na její provoz,
  • pokud průkaz máte a následně jste provedli některá úsporná opatření a chcete nemovitost prodat či pronajmout (podle nového průkazu bude nemovitost v lepší energetické třídě a zvýšíte její hodnotu).

Problematika povinnosti vystavit si průkaz je však rozsáhlejší a složitější a existují i výjimky, proto je nejlepší obrátit se přímo na naše energetické specialisty (viz níže), kteří vám případné dotazy zodpoví.

Co je průkaz energetické náročnosti budovy?

Průkaz je dokument, který nás informuje o tom, jaká je energetická náročnost budovy. Hodnotí veškerou energii, která se spotřebovává při běžném provozu nemovitosti. Jedná se o energii k úpravě vnitřního prostředí, tedy vytápění, přípravu teplé vody, osvětlení, chlazení a úpravu vzduchu větráním a klimatizací.
Po vyhodnocení je budova zařazena do příslušné třídy v rozpětí A (nejvíce úsporná) až G, tedy po nejméně úspornou, obdobně jako štítek u elektrospotřebiče.

Proč nás kontaktovat?

Průkaz může vyhotovit pouze energetický specialista, který má oprávnění k vypracování energetického průkazu vydaného Ministerstvem průmyslu a obchodu. Průkaz je platný po dobu 10 let a lze ho zpracovat pro jakoukoliv budovu či její ucelenou část.
Naši specialisté se zaměřují především na zhodnocení energetické náročnosti rodinných a bytových domů. Společnost GridServices je zárukou kvality a spolehlivosti.

Co k tomu potřebujete? Jaký je postup a cena?

Nachystejte si pouze projektovou dokumentaci odpovídající skutečnému stavu budovy či pasport budovy a my se o vše ostatní postaráme.


Postup:

Spojte se přímo s našimi energetickými specialisty a dohodněte se na krocích další spolupráce. Nebo nám na sebe zanechte kontakt, rádi se vám ozveme. Nejpozději do 15 dnů od přijetí objednávky Vám hotový průkaz předáme.


Cena:

Cena je závislá na velikosti domu, jeho stavební složitosti, technickém vybavení a kvalitě dokumentace skutečného provedení. Pro nejběžnější případy rodinných domů můžete mít kvalitně zpracovaný a řádně registrovaný PENB již od 6 tis. Kč včetně DPH.
Kontaktujte nás pro bližší informace.

Nejste si jisti, zda se vyhotovení energetického průkazu týká i Vás?

1. Přímo kontaktujte naše energetické specialisty:

Ing. Hana Chladilová, region Morava
T: 739 537 405
E: hana.chladilova@gasnet.cz

Ing. Silvie Došlá, region Čechy
T: 724 507 397
E: silvie.dosla@gasnet.cz

2. Zavolejte na bezplatnou infolinku 800 32 32 32


Další informace ohledně průkazů najdete:
http://www.mpo.cz/cz/energetika/energeticka-ucinnost/prukaz-energeticke-narocnosti-budov/
https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/101/108/13650.html

3. Napište nám na penb@gridservices.cz


 


nahoru